Min profil

Om detta är första gången du ansöker om ett jobb hos oss blir ditt första steg att skapa en karriärprofil som du därefter kommer att ha möjlighet att använda varje gång du ansöker om en tjänst hos CGI. Du kan när som helst logga in till din profil och uppdatera den. Genom att skapa en karriärprofil underlättar du processen att söka jobb hos oss i framtiden och behöver då inte ange alla detaljer på nytt.