Agile IT Solution Architect

Category: Software Development/ Engineering
Main location: Sweden, Västra Götaland, Göteborg
Position ID: J0221-0675
Employment Type: Full Time

Position Description:

Do you want to be apart of one of our Agile Teams working cross functional with the whole embedded software processes and systems for our client in the Automotive industry?

Who are we?

We are the leading provider of full Agile Team deliveries in Sweden. We deliver over 25 full teams across Sweden to multiple clients within several different industries.

Our goals is to maintain our lead in the market, and we do that by giving the best people freedom to do what they do best. We have a proven “Way of Working” with a high focus on the team members well being as well as the quality in our deliveries. We are not set in our ways, we are agile and improve continuously with a mindset of welcoming new ideas

The Job:

The Team is part of a large delivery with the responsibility for all development, delivery, and support of IT solutions for our Automotive Client in the field of embedded software.

If you are interested in topics like connected vehicles, autonomous driving, digital twin, and new ways of handling the deployment of the vehicle software, this is the place for you.

As the Software Architect, you will define end-to-end technical solutions that consider the enterprise architecture strategies, current state environment and constraints within the embedded software area, collaborating with all delivery teams inside the solution center, as well with stakeholders at technology, production, and aftermarket areas.

As part of our clients digital transformation, we are moving from application centric solutions to microservices, and we expect you to contribute to the definition of the new cloud-based architecture at our Solution Center; sometimes driving changes, sometimes collaborating with other teams.

Your future duties and responsibilities:

Assignment Description and Responsibilities:

As the Software Architect, you will define end-to-end technical solutions that consider the enterprise architecture strategies, current state environment and constraints within the embedded software area, collaborating with all delivery teams inside the solution center, as well with stakeholders at technology, production, and aftermarket areas.

As part of our digital transformation, we are moving from application centric solutions to microservices, and we expect you to contribute to the definition of the new cloud-based architecture at our Solution Center; sometimes driving changes, sometimes collaborating with other teams.

It is expected that the Software Architect also works with solution development as coder at some percentage of time in this assignment.

Required qualifications to be successful in this role:

We are looking for a person with advanced technical skills, open minded and honest team player who appreciates fun at work. This is an onsite team and you live in or close to Gothenburg with the possibility to be in the office 1-2 days a week. Besides that you can work from the Bahamas if you like.
We expect you to have experience in process definition, documentation and implementation.
Strong analytical skills.
Agile experience or at least willingness to learn and adapt.

If you feel you got a good understanding and experience of the below requirements, and the above sounds even more interesting please send us a CV with a short pitch about you and your profile


Technology requirements

· C#, .Net Core, SOA (Service Oriented Architechture)
· Broker experience, ( IBM MQ )
· GIT
· Azure DevOps/Docker (Azure experience as a minimum)
· Knowledge in Micro services, Cloud solutions,

Nice to have;
· Sparx Enterprise Architect
· IBM MQ
· web – Blazor

If you have any questions about the position please contact Kim Sommerseth at Kim.Sommerseth@cgi.com

We are looking forward to your application!

What you can expect from us:

Insights you can act on

Teknologin är kärnan i våra kunders digitala transformation men vi vet att det är människor som är kärnan i ett företags framgång.

När du börjar på CGI, blir du en viktig rådgivare som tillsammans med kollegor och kunder tar fram handlingskraftiga insikter som skapar meningsfulla och hållbara resultat. Vi kallar våra anställda för ""medlemmar"" då de är delägare i CGI. Vi vill erbjuda våra medlemmar en kultur där vi trivs med att jobba och utvecklas tillsammans och där vi tillsammans bygger ett företag att vara stolta över. Detta har varit vår dröm sedan 1976 och den har fört oss dit vi är idag – en av världens största oberoende leverantörer av IT- och affärskonsulttjänster.

På CGI vet vi vilken rikedom mångfald ger. Vi strävar efter att skapa en arbetskultur där alla känner sig välkomna och vi samarbetar med våra kunder för att skapa ett inkluderande samhälle. Som en jämställd arbetsgivare vill vi ge alla våra medlemmar samma möjlighet att lyckas och utvecklas.

Är du redo att bli en del av vår framgångsresa? Börja hos oss på CGI – där dina idéer och handlingar gör skillnad.