Tibco developer/designer

Tibco developer/designer

Category: Software Development/ Engineering
City: Bratislava, Slovakia
Position ID: J0321-2752
Employment Type: Full Time

Position Description:

Staňte sa súčasťou CGI tímu, ktorý pracuje na rozvoji integračnej platformy pre jedného z TOP telekomunikačných operátorov v Slovenskej republike. Buďte súčasťou tímu, ktorý pracuje a dodáva agilne a integruje desiatky systémov. Pracujte s etablovanými riešeniami a open-source technológiami novej generácie s cieľom robiť veci tak, ako sa robiť majú.

Do tohto dynamického tímu hľadáme nového kolegu s praktickými skúsenosťami s vývojom a dodávkou integračných riešení, ktorý má rád výzvy, tak v technologickej, ako aj personálnej oblasti.


Náš Integračný tím zabezpečuje integráciu rôznorodých systémov do celkového funkčného riešenia (tzv. system of systems). Používa na to rôzne nástroje ako messaging systémy, ESB, pracujeme najmä s integračnou platformou TIBCO BW.

V tíme sa budete podieľať na dodávke IT riešení a na návrhu jednotlivých komponentov architektúry (napr. integračných služieb). Súčasne, budete mať pri práci príležitosť používať nové moderné technológie a postupy. Stanete sa súčasťou nášho stabilného tímu profesionálov v Bratislave.

Your future duties and responsibilities:

• Detailný návrh integračných služieb, rozhraní a integračných procesov, tvorba funkčných a technických špecifikácií
• Implementácia kľúčových funkcionalít riešenia v prostredí integračnej platformy
• Participácia na špecifikácii celkovej (E2E) architektúry riešenia (napr. identifikácia integračných služieb a procesov)
• Participácia na definovaní E2E testovacích scenárov, prípadne podpora testovania
• Administrácia a návrhy na vylepšenia integračnej platformy na základe Best practices a Lessons learned
• Podieľanie sa na príprave projektovej dokumentácie
• Aktívna participácia na úlohách v tíme vedeného podľa SCRUM metodológie
• Podpora a údržba existujúceho riešenia

Required qualifications to be successful in this role:

• VŠ vzdelanie technického smeru (oblasť IT/telekomunikácie)
• Minimálne 2 roky praxe v oblasti systémovej integrácie
• Znalosť integračnej platformy TIBCO BW, prípadne iných integračných platforiem (napr. Oracle SOA Suite, JBoss Enterprise, WSO2)
• Dobrá znalosť XML technológií (XSD, XSLT, XPath, ...)
• Všeobecný prehľad o IT technológiách (napr. Oracle PL/SQL, WS-*, REST)

• 100% preplácaná PN/OČR za 30 kalendárných dní
• 3 x sickdays
• Benefit Plus program
• Plošne 25 dní dovolenky
• Flexibilný pracovný čas, príležitostná možnosť práce z domu
• Akciový program pre zamestnancov a podiel na zisku spoločnosti
• Podpora CGI v oblasti športových aktivít

Základná zložka mzdy štartuje od 1 700 EUR/m. (brutto). Konečná výška platu bude závisieť od konkrétnych znalostí a skúseností kandidáta.

What you can expect from us:

Vybuduj si kariéru s nami.

Digitálna transformácia sa rýchlo rozvíja a my sme v centre samotného diania – podporujeme našich zákazníkov na ich ceste k digitálnej budúcnosti a našim profesionálom ponúkame jedinečné pracovné príležitosti.

Za úspechom CGI stoja talent a odhodlanie našich ľudí. Ako jeden tím zdieľame výzvy a úspechy. Ako spoluvlastníci CGI máme prospech z hodnôt, ktoré spoločne vytvárame.

Staňte sa súčasťou budovania jednej z najväčších nezávislých IT firiem na svete.

Ďalšie informácie o CGI nájdete na adrese www.cgi.com.

„Prosíme, žiadne nevyžiadané agentúrne odporúčania.“

„V CGI sú rovnaké pracovné príležitosti súčasťou našej kultúry.“