Senior konsult inom E-hälsa

Category: Business Consulting, Strategy and Digital Transformation
Main location: Sweden, Stockholm , Göteborg, Kalmar, Karlskrona, Malmö & Stockholm
Position ID: J0522-2718
Employment Type: Full Time

Position Description:

Har du bärkraftiga ideér om hur hälso-, sjukvården och omsorgen kan förbättras och effektiviseras? Vi är en väl etablerad utvecklingspartner till Sveriges myndigheter, regioner och kommuner. Vi kombinerar branschkunskap, innovationsförmåga, teknisk kompetens, återanvändbara komponenter/IP, lokal närvaro och global leveranskapacitet för att hjälpa aktörer inom svensk hälso- och sjukvård och omsorg att nå sina mål.

Exempel på tjänster är: Utveckling och införande av strategiska och kliniska beslutsstöd för insiktsdriven vård, införande av vårdinformationssystem, verksamhetsutveckling och digitalisering som resulterar i bättre upplevelse och resultat för patienten samt ett mer effektivt vårdutförande. Nu söker vi flera konsulter till vårt nationella e-hälsoteam. Vi finns över hela Sverige, så vi kan enkelt hitta ett passande kontor för dig om du är den rätta hos oss.

Vi på CGI tror på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag stöttar vi varandra, våra kunder och bygger vår verksamhet. I det nationella e-hälsoteamet drivs vi av visionen att hjälpa organisationer att skapa bättre utfall för individen och en positiv samhällsutveckling genom att vara en komplett partner för svensk hälso -och sjukvård och omsorg så att Sverige på bästa sätt tillvaratar digitaliseringens möjligheter.

Your future duties and responsibilities:

Som Senior konsult hos oss, blir den övergripande uppgiften att säkerställa att våra kunder kan realisera förväntade nyttor via strategi-, design- och förändringsarbete. Vi arbetar såväl enskilt som tillsammans med kollegor i våra projekt. Våra uppdrag genomförs med stöd av etablerade metoder och modeller som baseras på branschstandarder.

Som konsult inom det nationella e-hälsoteamet, kommer du att ansvara för att din leverans skapar mervärde för kunden, goda kundrelationer, ett gott samarbetsklimat internt och att du bidrar till vår gemensamma framgång.

Required qualifications to be successful in this role:

Vi söker Dig som är konsult inom e-hälsoområdet och har god förmåga att arbeta både enskilt och i team. Du har erfarenhet från hälso- sjukvård eller omsorg och har gedigen erfarenhet och kunskap att arbeta inom verksamhetsutveckling, informatik eller införande av verksamhetsstödjande IT. Vidare kan du flytande svenska och engelska samt har en relevant akademisk examen.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från något eller några av följande områden:
• data- och insiktsdriven verksamhetsutveckling
• beslutsstöd, gärna i kombination med artificiell intelligens
• verksamhets- och lösningsarkitektur
• integrationsarkitekt och integrationsutvecklare
• erfarenhet av att vara chefsarkitekt
• vårdinformatik och informationsarkitektur
• kvalitets- och verksamhetsutveckling
• upphandling av verksamhetsstödjande IT

Vad kan vi på CGI erbjuda dig?
CGIs kombination av global och lokal närvaro, med kontor på 30 orter i Sverige, ger nöjda kunder men innebär även att du som anställd alltid har ett kontor nära dig. Detta i kombination med flexibla arbetstider ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete, oavsett var i livet just du befinner dig.

På CGI finns även stora möjligheter till interna karriärvägar där du kan välja att bli specialist inom ditt område, bredda dig inom nya områden eller ta en ledande befattning. Via våra interna nätverk, projekt och åtaganden i globala och nationella industrier, erbjuder vi dig kompetensutveckling och engagerade ledare som stöttar just dig i din utveckling.

Mer information om våra förmåner:
• Aktieprogram och delägarskap: Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.
• Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3 000 kr.
• Föräldralön: Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.
• Trygg anställning: Våra medlemmar anställs med kollektivavtal och försäkringar.
• Pensionslösningar: Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.
• Personalbil: Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.


Vill du veta mer?
Vi ser fram emot att höra från dig! Om det fortfarande finns något du undrar över, skicka gärna dina funderingar till l.gustafsson@cgi.com, 073-0211492.

Resor ingår i rollen.
Personliga säkerhetskrav kommer att krävas om rollen kräver det.

What you can expect from us:

Insights you can act on

Teknologin är kärnan i våra kunders digitala transformation men vi vet att det är människor som är kärnan i ett företags framgång.

När du börjar på CGI, blir du en viktig rådgivare som tillsammans med kollegor och kunder tar fram handlingskraftiga insikter som skapar meningsfulla och hållbara resultat. Vi kallar våra anställda för ""medlemmar"" då de är delägare i CGI. Vi vill erbjuda våra medlemmar en kultur där vi trivs med att jobba och utvecklas tillsammans och där vi tillsammans bygger ett företag att vara stolta över. Detta har varit vår dröm sedan 1976 och den har fört oss dit vi är idag – en av världens största oberoende leverantörer av IT- och affärskonsulttjänster.

På CGI vet vi vilken rikedom mångfald ger. Vi strävar efter att skapa en arbetskultur där alla känner sig välkomna och vi samarbetar med våra kunder för att skapa ett inkluderande samhälle. Som en jämställd arbetsgivare vill vi ge alla våra medlemmar samma möjlighet att lyckas och utvecklas.

Är du redo att bli en del av vår framgångsresa? Börja hos oss på CGI – där dina idéer och handlingar gör skillnad.