Junior Java Developer

Junior Java Developer

Category: Software Development/ Engineering
City: Bratislava, Slovakia
Position ID: J0921-1133
Employment Type: Full Time

Position Description:

Pre potreby našich aktuálnych projektov uvítame vo svojom tíme Junior Java Developera, ktorý má nadšenie a chuť zdokonaliť svoje doterajšie poznatky priamo v reálnej praxi.

Your future duties and responsibilities:

• Vývoj aplikácií a aplikačných modulov na základe technickej špecifikácie
• Participácia na tvorbe návrhov špecifikácií a technických dizajnov špecifikácie
• Konfigurácia a úprava systémov podľa vytvorených špecifikácií
• Customizácia a vývoj časti systému
• Implementácia a prípadne aj následné testovanie vybraných častí systému
• Tvorba dokumentácie

Required qualifications to be successful in this role:

• Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na IT príp. obdobný obor
• Znalosť základov programovania v Jave
• Praktické skúsenosti s programovaním v Jave
• SQL aspoň na základnej úrovni
• Silná motivácia učiť sa nové technológie
• Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
• Analytické a logické myslenie
• Tímovosť a proaktívny prístup k zvereným úlohám
• Znalosť webových služieb (SOAP, REST API)

Základná zložka mzdy od 1200 EUR/m. (brutto). Konečná výška platu bude závisieť od znalostí a skúseností kandidáta.

What you can expect from us:

Vybuduj si kariéru s nami.

Digitálna transformácia sa rýchlo rozvíja a my sme v centre samotného diania – podporujeme našich zákazníkov na ich ceste k digitálnej budúcnosti a našim profesionálom ponúkame jedinečné pracovné príležitosti.

Za úspechom CGI stoja talent a odhodlanie našich ľudí. Ako jeden tím zdieľame výzvy a úspechy. Ako spoluvlastníci CGI máme prospech z hodnôt, ktoré spoločne vytvárame.

Staňte sa súčasťou budovania jednej z najväčších nezávislých IT firiem na svete.

Ďalšie informácie o CGI nájdete na adrese www.cgi.com.

„Prosíme, žiadne nevyžiadané agentúrne odporúčania.“

„V CGI sú rovnaké pracovné príležitosti súčasťou našej kultúry.“