Datový architekt v energetice

Categoria Profissional: Architecture
Localização principal: Czech Republic, Jihomoravský kraj, Brno
Referência: J1221-1299
Tipo de emprego: Full Time

Descrição da Função:

Jako Business Consultant a Datový architekt se budete podílet na přípravě nabídek a následné realizaci projektů pro energetické zákazníky, zejména v oblasti přenosu a rozvodu elektrické energie. Vaší odpovědností budou konzultace v oblasti správy energetických dat a datových toků v rámci IS společnosti zákazníka, ale i datové toky mezi účastníky TSO a DSO společnostmi, včetně výměny dat s evropskými platformami.

Os teus futuros deveres e responsabilidades:

• Účast na projektech v roli business konzultanta, datového architekta
• Analýza datových potřeb v sektoru energetiky, návrh a implementace řešení
• Analýza potřeb, cílů a procesů zákazníka
• Spolupráce na tvorbě nabídek a rozvoji nových obchodních příležitostí
• Komunikace s konzultanty spolupracujícími na nabídce nebo projektu
• Zastupování společnosti CGI na jednáních se zákazníky
• Poradenství pro zákazníky v různých oblastech v sektoru energetiky
• Kontinuální vzdělávání se a udržování si přehledu o aktuálních trendech

Qualificações requeridas para ser bem sucedido neste role:

• Přehled o odvětví energetiky, orientace na energetická data
• Povědomost o datových formátech CIM a CGMES a datových modelech energetických sítí
• Předchozí zkušenost z energetiky např. jako člen týmu na rozvojových projektech
• Zkušenost s procesní analýzou, s analýzou a návrhem řešení
• Schopnost práce s nástroji pro analýzu a modelování
• Analytické a strukturované myšlení
• Přístup orientovaný na zákazníka
• Dobré komunikační a prezentační dovednosti a schopnost pracovat v různorodých týmech
• Schopnost komunikace v anglickém jazyce (písemná i mluvená forma)
• Technické vzdělání (ideálně se zaměřením na energetiku)


#LI-LS12345

Competências:

  • Archimate
  • Enterprise Architecture

O que pode esperar de nós:

Vybuduj svoji kariéru s námi.

Digitální transformace rychle postupuje a my jsme v centru dění - podporujeme naše zákazníky na jejich cestě k digitální budoucnosti a našim profesionálům nabízíme jedinečné pracovní příležitosti.

Za úspěchem CGI stojí talent a odhodlání našich lidí. Jako jeden tým sdílíme výzvy i úspěchy. Jako spoluvlastníci CGI máme prospěch z hodnot, které společně vytváříme.

Staňte se součástí budování jedné z největších nezávislých IT firem na světě.

Další informace o CGI naleznete na adrese www.cgi.com.

„Prosíme, žádná nevyžádaná agenturní doporučení.“

„V CGI jsou rovné pracovní příležitosti součástí naší kultury.“