Datový architekt v energetice

Category: Architecture
Main location: Czech Republic, Jihomoravský kraj, Brno
Position ID: J1221-1299
Employment Type: Full Time

Position Description:

Jako Business Consultant a Datový architekt se budete podílet na přípravě nabídek a následné realizaci projektů pro energetické zákazníky, zejména v oblasti přenosu a rozvodu elektrické energie. Vaší odpovědností budou konzultace v oblasti správy energetických dat a datových toků v rámci IS společnosti zákazníka, ale i datové toky mezi účastníky TSO a DSO společnostmi, včetně výměny dat s evropskými platformami.

Your future duties and responsibilities:

• Účast na projektech v roli business konzultanta, datového architekta
• Analýza datových potřeb v sektoru energetiky, návrh a implementace řešení
• Analýza potřeb, cílů a procesů zákazníka
• Spolupráce na tvorbě nabídek a rozvoji nových obchodních příležitostí
• Komunikace s konzultanty spolupracujícími na nabídce nebo projektu
• Zastupování společnosti CGI na jednáních se zákazníky
• Poradenství pro zákazníky v různých oblastech v sektoru energetiky
• Kontinuální vzdělávání se a udržování si přehledu o aktuálních trendech

Required qualifications to be successful in this role:

• Přehled o odvětví energetiky, orientace na energetická data
• Povědomost o datových formátech CIM a CGMES a datových modelech energetických sítí
• Předchozí zkušenost z energetiky např. jako člen týmu na rozvojových projektech
• Zkušenost s procesní analýzou, s analýzou a návrhem řešení
• Schopnost práce s nástroji pro analýzu a modelování
• Analytické a strukturované myšlení
• Přístup orientovaný na zákazníka
• Dobré komunikační a prezentační dovednosti a schopnost pracovat v různorodých týmech
• Schopnost komunikace v anglickém jazyce (písemná i mluvená forma)
• Technické vzdělání (ideálně se zaměřením na energetiku)


#LI-LS12345

Skills:

  • Archimate
  • Enterprise Architecture

What you can expect from us:

Vhledy, na základě kterých můžete jednat

Tak jako je technologie v srdci digitální transformace našich klientů, tak i my rozumíme, že lidi jsou srdcem úspěchu podnikaní.

Jakmile se přidáte k CGI, stanete se důvěryhodným poradcem, spolupracujícím s kolegy a klienty za účelem podávaní použitelných rad, které vedou ke smysluplným a udržitelným výsledkům. Naše zaměstnance nazýváme “členy”, protože jsou akcionáři, a tedy i vlastníci, kteří si užívají společnou práci, růst a budování společnosti, na kterou jsme všichni hrdí. Toto byl náš Sen už od roku 1976, a posunul nás tam, kde jsme nyní – jeden z největších nezávislých poskytovatelů IT a obchodních konzultačních služeb.

V CGI rozpoznáváme bohatost, kterou přináší diverzita. Snažíme se vytvářet pracovní kulturu, do které všichni patříme a spolupracujeme s klienty na vytváření inkluzívních komunit. Jako zaměstnavatel poskytující stejné příležitosti, chceme podpořit všechny členy v úspěchu a růstu. Pokud potřebujete ubytování kdykoliv v průběhu náborového procesu, dejte nám prosím vědět, rádi vám pomůžeme.

Jste připraveni stát se součástí našeho úspěšného příběhu? Přidejte se k CGI – kde Vaše nápady a činy mají vliv.