Security Architect & Head of Security

Category: Cyber Security
Main location: Sweden, Stockholm , Stockholm
Position ID: J1022-0676
Employment Type: Full Time

Position Description:

För att stärka upp vårt team ännu mer söker vi dig som trivs i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och IT-säkerhet. Du kommer att jobba tillsammans med ett team som består av kompetenta specialister inom Oprational Excellence, Compliance och Service Management.
Vi på CGI tror på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet.
Som member hos oss på CGI får du utrymme att påverka och erbjuds en global arena med möjlighet att ta ditt nästa steg antingen inom ditt specialistområde eller som ledare. Din karriär och personliga utveckling bygger vi tillsammans.

Your future duties and responsibilities:

I den här rollen kommer du att bidra till vidareutvecklingen av CGIs IT-säkerhetsarbete i takt med omvärldens snabba förändringar. Du får möjlighet att jobba med komplexa tjänster och risker där du kommer att fatta avgörande beslut för att kunderna ska kunna uppfylla sina mål samtidigt som du får designa det bästa säkerhetslösningarna. Du kommer att jobba med säkerhet under hela utvecklingsfasen, det innebär hela kedjan från design, utveckling, implementation till produktion. Med ditt starka säkerhetsfokus coachar du teamet i arbetet med att lösa komplexa säkerhetsfrågor. En viktig del av ditt uppdrag är att identifiera gap i befintliga säkerhetsrutiner och hitta lösningar för riskminimering. På så sätt har du möjlighet att hjälpa teamet, och CGI, att höja säkerhetsnivån ännu mer.

Du kommer att ingå i Business Unit GTO (Global Technology Operations) som levererar IT arkitektur till flera spännande kunder inom samhällskritisk verksamhet. Placering är på något av våra kontor i Sverige.

Exempel på arbetsuppgifter
• Rekommendera säkerhetsåtgärder och identifiera lösningar som stödjer affärerna
• Agera som sakkunnig och rekommendera tvärfunktionella förhållningssätt
• Konsultativ rådgivning om säkerhetsrelaterad teknik och utvärdera potentiella risker i samband med förändringar
• Inspirera och influera andra till att genomföra säkerhetsåtgärder
• Göra reasearch och tillämpa innovativa säkerhetsarkitekturlösningar på nya eller befintliga problem och kunna motivera och kommunicera design valen på ett tydligt sätt
• Utveckla visioner, principer och strategi för säkerhetsarkitekturen för att tillämpas i projekt och/eller teknik
• Definiera och dokumentera hur implementeringen av ett nytt system eller nya gränssnitt mellan systemen kan påverkar säkerheten i den nuvarande miljön

Required qualifications to be successful in this role:

Då vi ansvarar för kritiska leveranser är det ett krav för denna roll att du är svensk medborgare. Säkerhetskontroll kommer att genomföras inför en eventuell anställning.

För att trivas och blir framgångsrik i rollen krävs ett stort engagemang. Du har erfarenhet av att jobba med säkerhetsarkitektur och har god vana av att jobba med infrastrukturellservice. Du har flytande kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Vi önskar också att du har erfarenhet inom följande områden:

• Analysarbete – Du har förmåga att visualisera och kommunicera komplexa problemställningar från analys till lösning.

• Kommunikation - Du har god kunskap om IT-säkerhet samt förståelse för säkerhetsteknikernas problemställningar, du kan anpassa ditt budskap efter din publik.

• Skapa säkra system -Du har förmåga att skapa säkra systemarkitekturer genom tillämpning av mönster och principer, för att möta användarnas behov samtidigt som du hanterar risker. Du kan identifiera säkerhetsproblem i systemarkitektur.

• Beslutsfattande - Förmåga att kunna fatta och informera om riskbaseradebeslut. Du kan fatta och ge vägledning i effektiva beslut om risk, och motivera beslutet. Du kan fatta beslut som står i proportion av teknisk komplexitet och risk.

• Research och innovation - Du har förståelse för och kan korrekt tillämpa en rad olika metoder av user research. Du kan välja lämpliga metoder för olika situationer eller faser i produkts livscykeln.

• Kunskap om system, brandväggar och funktioner (t.ex. Single point of autentisering/revision/policyupprätthållande, meddelandeskanning efter skadligt innehåll, dataanonymisering för PCI- och PII-kompatibilitet, dataförlustskyddsskanning, accelererade kryptografiska operationer, SSL-säkerhet, REST/ JSON-bearbetning)

Vad kan vi på CGI erbjuda dig?

CGIs kombination av global och lokal närvaro, med kontor på 30 orter i Sverige, ger nöjda kunder men innebär även att du som anställd alltid har ett kontor nära dig. Detta i kombination med flexibla arbetstider ger dig möjlighet till balans mellan privatliv och arbete, oavsett var i livet just du befinner dig.
På CGI finns även stora möjligheter till interna karriärvägar där du kan välja att bli specialist inom ditt område, bredda dig inom nya områden eller ta en ledande befattning. Via våra interna nätverk, projekt och åtaganden i globala och nationella industrier, erbjuder vi dig kompetensutveckling och engagerade ledare som stöttar just dig i din utveckling.

Mer information om våra förmåner:

• Aktieprogram och delägarskap: Som delägare har du möjlighet att påverka och i vårt aktieprogram matchar CGI ditt bidrag, krona för krona upp till 3% av din månadslön.
• Friskvårdsbidrag: Vi erbjuder ett årligt friskvårdsbidrag på 3 000 kr.
• Föräldralön: Vi betalar upp till cirka 90% av din lön under den första tiden hemma.
• Trygg anställning: Våra medlemmar anställs med kollektivavtal och försäkringar.
• Pensionslösningar: Vi erbjuder attraktiva och förmånliga pensionslösningar.
• Personalbil: Personalbilen används som en privatbil men leasas av CGI.

Vill du veta mer?
Kontakta Per Råstock, per.rastock@cgi.com Vi ser fram emot att höra från dig!

Insights you can act on
Teknologin är kärnan i våra kunders digitala transformation men vi vet att det är människor som är kärnan i ett företags framgång.
När du börjar på CGI, blir du en viktig rådgivare som tillsammans med kollegor och kunder tar fram handlingskraftiga insikter som skapar meningsfulla och hållbara resultat. Vi kallar våra anställda för ""medlemmar"" då de är delägare i CGI. Vi vill erbjuda våra medlemmar en kultur där vi trivs med att jobba och utvecklas tillsammans och där vi tillsammans bygger ett företag att vara stolta över. Detta har varit vår dröm sedan 1976 och den har fört oss dit vi är idag – en av världens största oberoende leverantörer av IT- och affärskonsulttjänster.

På CGI vet vi vilken rikedom mångfald ger. Vi strävar efter att skapa en arbetskultur där alla känner sig välkomna och vi samarbetar med våra kunder för att skapa ett inkluderande samhälle. Som en jämställd arbetsgivare vill vi ge alla våra medlemmar samma möjlighet att lyckas och utvecklas.

Är du redo att bli en del av vår framgångsresa? Börja hos oss på CGI – där dina idéer och handlingar gör skillnad.

#LI-HL6

Skills:

  • Data Analysis
  • Security Architecture

What you can expect from us:

Insights you can act on

While technology is at the heart of our clients’ digital transformation, we understand that people are at the heart of business success.

When you join CGI, you become a trusted advisor, collaborating with colleagues and clients to bring forward actionable insights that deliver meaningful and sustainable outcomes. We call our employees “members” because they are CGI shareholders and owners, and, as owners, we enjoy working and growing together to build a company we are proud of. This has been our Dream since 1976, and it has brought us to where we are today—one of the world’s largest independent providers of IT and business consulting services.

At CGI, we recognize the richness that diversity brings. We strive to create a work culture where everyone belongs, and we collaborate with clients in building more inclusive communities. As an equal opportunity employer, we empower all our members to succeed and grow. If you require an accommodation at any point during the recruitment process, please let us know. We will be happy to assist.

Ready to become part of our success story? Join CGI—where your ideas and actions make a difference.